Bohoslužba

Pravidelná shromáždění se (kromě letních měsíců) v naší modlitebně konají každou sobotu s následujícím programem:

V 9:30 začínáme zpíváním a sobotní školou

Studujeme společně Bibli a diskutujeme nad biblickými tématy. V tomto čtvrtletí (červenec – září 2022) společně studujeme téma V žáru zkoušek. Každý týden můžete také sledovat diskuzi k právě studovanému tématu na youtube videokanálu HopeTv.
Pro děti je ve stejnou dobu připravena sobotní školka rozdělená podle věkových kategorií.

Od 11:15 přichází na řadu kázání biblického poselství

Kazatelé jsou uvedeni u jednotlivých termínů v rozpisu na aktuální čtvrtletí.

Rozpis na 3. čtvrtletí 2022

Rozpis na 3. čtvrtletí 2022

Odpoledne bývá nepravidelný program

Podrobnosti jsou uvedeny v rozpisu, informace a pozvánky na zajímavé akce najdete také na úvodní stránce nebo v kalendáři.

Rozpis pro aktuální čtvrtletí si můžete rovněž stáhnout kliknutím na tento odkaz.