Každý den se snažíme prožívat ve vztahu s Bohem

Bůh je Bohem vztahuStudujeme Bibli, modlíme se, hledáme Boží vedení Duchem svatým v osobním životě. Radujeme se z toho, co nám přináší víra v Ježíše Krista. Prožíváme naději jak v přítomnosti, tak i s výhledem do budoucnosti. Snažíme se žít podle toho, co jsme poznali a poznáváme z Bible a ověřili jsme si, že to funguje v radostech i starostech běžného života…

V sobotu se scházíme ke společné bohoslužbě, tedy ke společnému sdílení víry, chválení a uctívání Ježíše Krista, společnému studiu Bible (sobotní škola),  naslouchání kázání, prožívání společenství… Naše bohoslužba je otevřená každému. Pro děti je v sobotu dopoledne připravena dětská sobotní školka, ve které se seznamují s Biblí pro ně vhodným způsobem. Odpoledne bývají nepravidelná a jsou věnována prožívání společenství nebo různm tématům (křesťanský domov, sociální oblast, někdy mívají svůj program také děti nebo mládežníci, kteří jsou členy Klubu Pathfinder – tedy sdružení dětí a mládež, které pracuje na principech podobných skautskému hnutí).

Pravidelná modlitební setkání se studiem Bible se obvykle také během týdne (v současnosti většinou čtvrtky 1x za 14 dnů od 18:00 v rodinných skupinkách – konkrétní termíny nejdete v našem kalendáři a pokud budete chtít na skupinku přijít, jste vítáni a všechny další informace vám podá kazatel (viz stránka Kontakty).

Všem přátelům a zájemcům poskytujeme zdarma duchovní podporu, společenství i úvod do studia Bible.

Program dalších aktivit našeho společenství najdete v Kalendáři na tomto webu. Všechny jsou veřejně přístupné, jste tedy srdečně zváni.

Více o Církvi adventistů sedmého dne v následujícím videu: