„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval“ (1Tim. 4:7)

Robinzonada 2015Tak jsme zase po roce vyrazili na Robinzonádu. Tentokrát jsme se vypravili v menším počtu něž předchozí roky – Eliška, Anička, Martin, Terka, za to jsme ale nemuseli překonávat žádné velké vzdálenosti, protože letošní ročník byl pod vedením naší oblasti Divoký Západ a konal se v RS Máj v Plasech u Plzně.
Celou akcí nás provázelo téma Jarní olympiáda. Děti proto musely po příjezdu projít speciální „zdravotní kontrolou“, aby se potvrdilo, zda jsou schopné absolvovat náročný sportovní program.
Pak se představil olympijský výbor složený ze tří zdatných sportovců: Ondry, Honzy a Pavla, který celý víkend děti povzbuzoval, a také maskot her – bílý tygr. Pak přišlo na řadu jednotlivé představování týmů a jejich pokřiky. Olympiáda byla zahájena za zpěvu hymny Pathfinderu a olympijské hymny ,,Jsme jeden tým“ a poté zapálením olympijského ohně. Následovala první disciplína z olympijského 15-boje, při které si děti pořádně zaběhaly a také získali pár informací o českých olympionicích. Všem pořádně vyhládlo a tak byla v jídelně pořádně dlouhá fronta.
Večer nás poctil svou návštěvou pan Kverek, bývalý mistr České republiky ve vzpírání, který nám vyprávěl svůj životní příběh o tom, jak je důležité hrát fair play a o tom, jak doping může člověku zničit zdraví.
Ráno jsme začali malou rozcvičkou, při které děti sbírali indicie k rannímu zamyšlení s příběhem Jessieho Owense a Luz Longa, díky kterému jsme se mohli zamyslet nad první částí verše, který nás provázel celou olympiádou (2Tim 4:7) o tom, jak bojovat dobrý boj. A pak už jsme se vrhli na další úkoly 15 boje. Během dopoledne i odpoledne mohly děti poměřit své schopnosti v známých i méně známých disciplínách od lukostřelby, přes biblické znalosti až po lyžování na suchu.
Po večeři jsme se vydali do plaského kláštera, kde děti ještě před setměním čekala menší hra, díky které se mohly dozvědět něco málo z historie města i samotného kláštera. Pak nás čekalo zamyšlení nad další částí verše v klášterní kapli osvícené svíčkami, kde jsme si nemohli ujít příležitost vyzkoušet skvělou akustiku a zazpívali jsme k Boží chvále dvě písně.
Když jsme vyšli před klášter, dostal každý účastník louči jako symbol světla, kterým máme svítit ostatním lidem, a společně jsme v průvodu došli až do tábora.
V půlnoci na děti čekalo malé překvapení v podobě noční hry. Ačkoli byly děti unavené, s plným nasazením se vrhly do zápasu o vavřínové věnce a nedaly se zastrašit ani několika chytači.
V neděli po snídani a zamyšlením nad poslední částí olympijského verše čekal účastníky poslední úkol 15-boje – maraton formou štafety. Děti po oběhnutí jednoho kola předaly štafetový kolík s částí biblického olympijského verše dalšímu běžci, až se všichni prostřídali. Nakonec jsme se mohli pochválit za dobře odvedenou práci, protože po sečtení všech oběhnutých koleček všemi účastníky jsme skutečně uběhli maraton.
Ještě před obědem jsme společně vyhlásili vítěze celé olympiády a doplnili olympijský verš o zaslíbení, které čeká podle 2Tim 4:8 na všechny, kdo běží svým životem a vedou své každodenní boje s Bohem po boku. 1. Jarní olympiádu jsme slavnostně ukončili zpěvem hymny, sundáním vlajek a vypuštěním 20 holubic na důkaz míru, rovnosti a fair play, které je smyslem olympijských her.
Robinzonáda se vydařila nad veškerá očekávání. Kromě příjemných aktivit jsme měli jako oddíl radost i ze setkání s bývalým vedoucím našeho oddílu Pavlem Smolkou a celou jeho rodinkou.
Počasí nám i přes původní neveselé předpovědi přálo a my jsme moc rádi, že jsme mohli společně prožít olympiádu na vlastní kůži a odvést si domů nejen hezké ceny ale i spoustu krásných zážitků. Doufáme, že s Boží pomocí budeme dál bojovat dobrý boj víry a za rok se zase potkáme na Robinzonádě, tentokrát pod Východním větrem.

Za Baterky z Chebu
Pathfinderka Terka