Možnost přímo se podílet na pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině nabízí humanitární organizace ADRA, která zajišťuje mi o jiné dovoz potravin, léků a dalších základních potřeb. Podrobné informace, včetně údajů pro zaslání finanční pomoci najdete na webových stránkách organizace ADRA.