Bohoslužba

Pravidelná shromáždění se v naší modlitebně konají každou sobotu s následujícím programem:

V 9:30 začínáme zpíváním a sobotní školou

Studujeme společně Bibli a diskutujeme nad biblickými tématy. V tomto čtvrtletí (říjen – prosinec 2017) společně studujeme Spaseni jedině vírou (List Římanům).
Pro děti je ve stejnou dobu připravena sobotní školka rozdělená podle věkových kategorií.

Od 11:15 přichází na řadu kázání biblického poselství

Kazatelé jsou uvedeni u jednotlivých termínů v rozpisu na aktuální čtvrtletí.

Rozpis na 4. čtvrtletí 2017

Rozpis na 4. čtvrtletí 2017

Po 13:00 bývá nepravidelně odpolední program

Podrobnosti jsou uvedeny v rozpisu, informace a pozvánky na zajímavé akce najdete také na úvodní stránce nebo na nástěnce tohoto webu.

Rozpis pro aktuální čtvrtletí si můžete rovněž stáhnout (pdf).