Povídání o Madagaskaru a pozvánka na další setkání

Na sobotní odpolední cestopisné vyprávění sokolovského psychologa Jiřího Bauera o Madagaskaru, doprovázené promítáním autentických fotografií a videozáznamů, se sešlo více než dvacet návštěvníků, kteří si mohli vychutnat zajímavosti o životě na tomto neobvyklém africkém ostrově, včetně záběrů místní fauny a flóry. V sobotu 18. 3. jsme tak završili předjarní cyklus tří cestopisných výprav a těšit se už můžete na jarní květnový koncert křesťanského písničkáře Slávka Klecandra, zakladatale známé skupiny Oboroh. Pozvánku s dalšími informacemi najdete na těchto stránkách už brzy…

Madagaskar – země lemurů, chameleonů a baobabů

Zveme vás na poslední setkání v seriálu cestopisů – tentokrát s vyprávěním o zvláštním ostrově ležícím nedaleko afrického pobřeží, kterému se stále pomalu vzdaluje. Určitě budou potěšeni zejména obdivovatelé exotické fauny a flóry, neboť to, co na Madagaskaru, nenajdete nikde jinde…! Přijďte si v sobotu 18. března od 15:00 poslechnout do společenského centra Sedmička vyprávění Jiřího Bauera doprovázené fotografiemi z jeho návštěvy Madagaskaru…

Putování do Santiaga de Compostela

V sobotu 25. 2. 2017 jsme si užili odpolední vyprávění Jiřího Nováka a Petra Procházky – dvou poutníků, kteří se vydali před necelým rokem na několikasetkilometrovou cestu do španělského Santiaga de Compostela. Nejenom dlouhá cesta, únava, vyčerpání, nevypočitatelné počasí, ale i setkání s novými zajímavými lidmi, zakoušení okamžiků zvláštní pospolitosti, zážitky i zázraky a duchovní usebrání – to jsou nejčastější prožitky ze Svatojakubské pouti, které si přivezli i naši hosté. Ačkoliv jsme se pokoušeli zachytit cosi z popisovaného v promítaných fotografiích, jde o zkušenost spíše nepřenosnou a stěží vysvětlitelnou. Za příjemné vyprávění ale děkujeme! 

Vyprávění poutníků ze Svatojakubské cesty

Pokračujeme v našich letošních cestopisných sobotních setkáních! Přijďte si poslechnout autentické vyprávění o pouti do Santiaga de Compostela. Jiří Novák a Petr Procházka – dva křesťané ze Sokolova – se na tzv. Svatojakubskou cestu do španělského poutního města vydali před nedávnem a o své zážitky se s námi rádi podělí v sobotu 25. 2. 2017 od 15:00 ve Společenském centru Sedmička v Chebu (Mánesova 7). Zajímavé a humorné, ale i duchovně občerstvující vyprávění bude doprovázeno projekcí fotografií z jejich putování. Všichni jsou srdečně zváni.

O Zambii se Samuelem Mwanzou

Adventistický student Samuel Mwanza, který se v mariánskolázeňském pobočce Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze momentálně připravuje na následné vysokoškolské studium v České republice, se s námi i našimi návštěvníky v sobotu 21. 1. 2017 podělil o velmi zajímavé a zasvěcené informace o své zemi – africké Zambii. Všichni, kdo si přišli poslechnout jeho vyprávění a shlédnout doprovodnou prezentaci plnou exotických obrázků, mohli zachytit alespoň stručný autentický pohled na běžný život v této zemi, ať už se jedná o život typické rodiny, politickou situaci, ekonomické poměry, náboženské zvyklosti a církevní život, ale i turisticky mimořádně atraktivní místa, mezi které samozřejmě patří i jeden ze sedmi divů světa – Viktoriiny vodopády na pomezí dvou afrických států: Zambie a Zimbabwe. Téměř celou závěrečnou třetinu více než devadesátiminutového setkání naplnily odpovědi na otázky návštěvníků, se kterými již Samuel chvílemi dokázal komunikovat i v češtině.

Zveme vás na cestopis: Zambie – skutečná Afrika

Rádi bychom Vás v prvním čtvrtletí roku 2017 pozvali na tři cestopisy, které pořádáme v prostorách Společenského centra Sedmička na adrese Mánesova 7, Cheb. Prvním z nich bude v sobotu 21. ledna 2017 od 15:00 cestopis Zambie – skutečná Afrika. Přijďte si poslechnout autentické vyprávění o zemi Viktoriiných vodopádů v podání Samuela Mwanzy – studenta ze Zambie, který se v současné době připravuje na vysokoškolské studium v České republice. Vstup na přednášku je zdarma.

Nový čtvrtletník chebského sboru Církve adventistů vychází

Od ledna 2017 vydáváme nový čtvrtletník sboru Církve adventistů sedmého dne v Chebu pod názvem SEDMIČKA. Na jeho stránkách se dozvíte, čím a jak náš sbor a někdy i celá církev právě žije, jaké aktivity připravujeme pro nadcházející měsíce, najdete zde i řadu dalších zajímavých praktických a užitečných informací (např. kázání a úvahy, čtvrtletní rozpisy kazatelů i dalších služebností, připomínku narozeninových oslavenců nebo kontakty na členy sborového výboru). První číslo čtvrtletníku si v elektronické verzi (pdf) můžete stáhnout na této stránce.

Novoroční bohoslužba

Zveme vás na Novoroční bohoslužbu s poselstvím z Božího slova, hudbou a rozdáváním novoročních veršů. Jste srdečně vítáni v sobotu 7. 1. 2017 od 11:15 hod. ve společenském centru Sedmička v Mánesově 7. Po skončení následuje tradiční setkání u společného prostřeného stolu.

Cestopisné přednášky

Pro první čtvrtletí roku 2017 připravujeme tři cestopisná setkání s prezentacemi fotografií z africké Zambie (21. 1. – přednáší Samuel Mwanza), z poutě do Santiaga de Compostela (25. 2. – přednáší Jiří Novák a Petr Procházka) a z návštěvy ostrova Madagaskar (18. 3. – Jiří Bauer). Přednášky budou začínat vždy od 15:00 ve společenském centru Sedmička (Mánesova 7). Vstup je volný.

Ordinace kazatele Martina Lindtnera do plné kazatelské služby

oridnace2016V sobotu 26. 11. 2016 jsme prožili společné okrskové shromáždění v Karlových Varech, při kterém byl slavnostně ordinován do plné kazatelské služby kazatel Martin Lindtner. Obřad ordinace proběhl za účasti zástupců vedení Česko-slovenské unie a Českého sdružení církve adventistů sedmého dne. Kázáním z Bible sloužil předseda unie M. Pavlík, který připomněl příběh o povolání učedníka Petra do pastýřské služby vzkříšeným Ježíšem zaznamenaný ve 21. kapitole Janova evangelia. Sobotního shromáždění se kromě domácích zúčastnili také členové sborů církve adventistů ze Sokolova a Chebu. Fotogalerii ze sobotního společenství si můžete prohlédnout zde.