se schází v Chebu na adrese Mánesova 7 (společenské centrum Sedmička). Kromě hlavního sálu modlitebny jsou zde k dispozici také místnosti pro děti a mládež, kuchyňka s jídelnou a sociální příslušenství (včetně sprchy a bezbariérové toalety).

vchod do budovy

Ulice je v této části jednosměrná (budova sboru je po levé straně ve směru jízdy), parkování je však v této části ulice vyhrazeno pouze pro rezidenty (modrá zóna) – místo k parkování hledejte v navazující části ulice (po průjezdu křižovatky se semaforem na konci této části rovně) nebo v jejím okolí.

Pro návštěvníky s pohybovým handicapem je k dispozici bezbariérový vstup do budovy zadním vchodem, příp. schodolez. Vyhrazená parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením jsou v bezprostředním okolí vchodu do sboru k dispozici bez omezení.

Dovolujeme si vás srdečně pozvat nejenom na naše bohoslužby, ale také všechny další plánované i neplánované akce, které se konají (pokud není uvedeno jinak) v prostorách našeho sboru. Aktuální pozvánky a informace najdete vždy v kalendáři, případné upoutávky k jednotlivým akcím také v příslušných rubrikách na nástěnce anebo na úvodní stránce.

Prostory jsou v průběhu týdne využívány také několika dalšími nájemci (sbor Bratrské jednoty baptistů, mládežnický English Club a další).