Sbor

Poslední Sedmička letošního roku

Začalo poslední čtvrtletí roku 2017 a s ním přichází také poslední letošní vydání našeho sborového čtvrtletníku Sedmička. Najdete v něm opět aktuality, pozvánky, informace i zamyšlení. Čtvrtletník si můžete stáhnout v PDF formátu na těchto stránkách.

Krajina obrů v Karlových Varech

plakat muzikalKarlovarský sbor církve adventistů zve v sobotu 30. 9. 2017 do své modlitebny na Plzeňské 49 na speciální bohoslužbu zaměřenou především na děti. Téma celodenního programu zní: „Jak se stát velkým člověkem?“ Dopolední program začíná v 9:30, kázáním pro děti bude sloužit brněnský pastor Oldřich Svoboda. V rámci dopolední bohoslužby je připraveno také loutkové divadlo a příspěvky dětí. Po skončení dopolední části bude zajištěno pohoštění pro všechny účastníky. Odpoledne bude patřit muzikálu dětí z Brna nazvanému „Krajina obrů“ – představení začíná v 16:00. Vstup je zdarma.

Křest Hanky Polákové

V sobotu 19. 8. 2017 byla v rybníku Gseinigt mezi Dolním Rychnovem a Sokolovem pokřtěna Hanka Poláková z Kynšperka nad Ohří. Hanka si sama vyhledala a začala navštěvovat před více než rokem společenství naší církve v Chebu, později přešla z praktických důvodů do sokolovského sboru, v němž po včerejším křtu také oficiálně přijala členství. Rádi jsme s ní prožili tuto zásadní životní událost a přejeme jí Hospodinovu milost a požehnání na každém dalším kroku jejího života s Kristem.

  

Křest v Horním rybníku u Božího Daru v sobotu 24. 6. 2017

V Horním rybníku nedaleko Božího Daru byly v sobotu odpoledne v krásném slunečném počasí pokřtěny čtyři mladé dívky ze tří sborů Církve adventistů v Karlovarském kraji. Slavnostního obřadu naplněného také zpěvem, modlitbami a Božím slovem se účastnila asi stovka členů a přátel (a přihlíželi i někteří náhodní návštěvníci). Obřad křtu vedl kazatel Martin Lindtner, přítomno bylo i několik dalších kazatelů a řada účastníků přijela i ze vzdálenějších míst České republiky. Novým členkám našeho společenství přejeme Hospodinovu přízeň na každém kroku jejich dalších životních cest.

Sedmička pro třetí čtvrtletí

S příchodem nového čtvrtletí přichází čas i pro další číslo našeho sborového čtvrtletníku Sedmička plného novinek a aktuálních informací že života sboru, církve i jednotlivců. Můžete si jej ve formátu PDF stáhnou kliknutím na tento odkaz.

Křest na Božím Daru

V sobotu 24. 6. 2017 v 16:00 budou v Horním rybníku nedaleko Božího Daru pokřteny ponořením Maruška Součková z karlovarského sboru, Zuzka Chalupová ze Sokolova a Terezka a Eliška Slowíkovy z našeho chebského společenství. Všechny čtyři patří do skupiny mládežníků, kteří absolvovaly v uplynulých dvou letech pravidelné Víkendy Bible a v posledních měsících se ještě intenzivně seznamovaly s křesťanskou věroukou. Rozhodly se veřejně odevzdat svůj život Ježíši Kristu a stát se součástí církve. Jsme rádi, že po třech letech tak ve sboru Církve adventistů v Chebu přibudou noví mladí členové…

Noc kostelů 2017

V pátek 9. června 2017 proběhne další Noc kostelů. Od 19:00 do 23:30 bude otevřeno také naše společenské centrum Sedmička v Mánesově 7, které je domovským sídlem nejenom chebského sboru Církve adventistů, ale také místem setkávání hned několika dalších křesťanských společenství. Během letošní Noci kostelů k nám mohou poutníci zavítat s cílem získat razítko do Pasu poutníka, podívat se na zajímavá videa promítaná po celý večer, anebo se třeba jenom podívat, jak to u nás vypadá a popovídat si o duchovních i neduchovních otázkách…

Chebský sbor má nového kazatele

V sobotu 3.6.2017 proběhla na slavnostním bohoslužebném shromáždění v Tachově za účasti předsedy Českého sdružení církve adventistů V. Vursta instalace nového kazatele pro sbory Tachov a Cheb. Po třech letech se loučíme s kazatelem Martinem Lindtnerem, který bude mít na starosti nadále sbory v Karlových Varech a v Sokolově. Kazatelem chebského a tachovského sboru bude od letošního září Miroslav Bísek, který doposud sloužil ve sborech Ústí nad Labem, Děčín a Rumburk. Intenzivní spolupráce sborů v Karlovarském a Plzeňském kraji bude ale pokračovat nejen ve formě vzájemné výpomoci službou profesionálních i laických kazatelů, ale i některými pravidelnými a nepravidelnými společnými aktivitami.

Koncert Slávka Klecandra

Srdečně vás zveme na sólový recitál oblíbeného křesťanského písničkáře, zpěváka, kytaristy a kapelníka skupiny Oboroh Slávka Klecandra, který proběhne ve středu 17. 5. 2017 od 18:30 ve Společenském centru Sedmička (Mánesova 7) v Chebu. Jak samotný Slávek Klecandr říká, sólové vystupování mu – na rozdíl od hraní s kapelou – umožňuje určitou volnost. Ačkoli má každé vystoupení jisté proporce a stavbu, lze jej okamžitě přizpůsobovat situaci, náladě a prostředí. Svou roli při výběru písní hraje samozřejmě i období, v němž se právě koncert odehrává. V čase adventním nebo vánočním, navíc třeba v sakrálním prostoru, vystoupení vypadá jinak než uprostřed léta pod širým nebem na festivalu na plovárně. Koncertuje s pomocí kvalitní aparatury, několika kytar různých ladění a foukacích harmonik. Jde mu o to, aby na jeho sólových recitálech i u písní známých z nahrávek s Oborohem nebo s jinými muzikantskými přáteli nespadla instrumentální stránka do roviny jednoduchých doprovodů, nýbrž aby sama o sobě nesla hudební sdělení…

Studium Bible v následujícím čtvrtletí


Zveme vás i ve druhém čtvrtletí roku 2017 k pravidelnému každodennímu studiu Bible a také ke společnému setkávání a diskuzi nad jednotlivými tématy každou sobotu od 9:30 ve společenském centru Sedmička v Mánesově 7 v Chebu. Od dubna do června letošního roku se budeme zabývat Prvním a Druhým listem Petrovým. K jednotlivým týdenním blokům můžete sledovat také krátké videorozhovory s teologem připravované internetovou televizí HopeTV.cz, které jsou dostupné na jejím youtube kanálu.