Sbor

Stáhněte si nové číslo sborového čtvrtletníku Sedmička

K dispozici pro stažení je druhé letošní číslo našeho sborového čtvrtletníku Sedmička. Opět v něm najdete přehled zajímavých událostí, rozpis sborových služebností i text vybraného kázání…

Shromáždění 9. března 2019 se v Chebu neuskuteční!

V sobotu 9. března se sobotní bohoslužba v Chebu mimořádně neuskuteční! Návštěvníci mohou zavítat do sborů v Sokolově nebo v Karlových Varech. Děkujeme za pochopení.

Rozloučení se sestrou Hedou Vurčíkovou

Po dlouhé nemoci zemřela v pondělí 14. 1. 2019 členka našeho chebského společenství, sestra Heda Vurčíková. Máme ale naději, že podle slov Žalmu 68 (v. 21) náš i její „Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti.“ Loučíme se tedy jen do okamžiku vzkříšení. Obřad rozloučení se sestrou Vurčíkovou proběhne v úterý 22. 1. 2019 od 13:00 ve smuteční obřadní síni v Mariánských Lázních.

Požehnaný nový rok 2019

Přejeme vám Hospodinovu milost pro celý rok 2019 a zveme vás srdečně na novoroční shromáždění, které proběhne v našem sboru v sobotu 5. 1. 2019 – od 11:15 se speciálním programem zahrnujícím i rozdávání novoročních biblických veršů. Současně vám nabízíme ke stažení také nové číslo našeho sborového čtvrtletníku Sedmička, kde najdete mimo jiné veškeré podstatné aktuality ze života naší církve i sborového společenství.

Týden pro inkluzi

V letošním roce jsme se zapojili do Týdne pro inkluzi pořádaného organizací Rytmus. V prostorách sedmičky proběhlo diskuzní setkání nad tématem „Být odlišný je normální“, kterého se zúčastnilo několik lidí se znevýhodněním i bez něj.

Poslední čtvrtletník roku 2018

Sedmicka_2018_4Začalo poslední čtvrtletí letošního roku a my jsme pro vás připravili nové vydání našeho sborového čtvrtletníku – stáhnout ve formátu PDF si jej můžete pod následujícím odkazem:  Sedmicka_2018_04. Jak v Sedmičce, tak i na tomto webu (záložka Bohoslužby) najdete také aktuální rozpis kazatelů a dalších sborových služebností. Upozorňujeme, že v sobotu 20. října se v chebském sboru shromáždění nekoná – setkáme se všichni v Karlových Varech na slavnostní bohoslužbě k příležitosti 30. výročí otevření tamní modlitebny.

Prázdninová Sedmička ke stažení

Těsně před začátkem letních prázdnin jsme pro vás připravili třetí číslo našeho sborového čtvrtletníku Sedmička – stáhnout si jej můžete pod tímto odkazem.

Ordinace kazatele Miroslava Bíska

V sobotu 2. 6. 2018 byl ordinován pro plnou kazatelskou službu kazatel Církve adventistů sedmého dne Miroslav Bísek, který v současnosti pečuje o sbory v Tachově a v Chebu. Slavnostní dopolední bohoslužba, které se účastnili společně se členy uvedených sborů také zástupci vedení Českého sdružení a Česko-slovenské unie církve adventistů, proběhla v unikátním prostoru refektáře tachovského Muzea Českého lesa. Ve svém zamyšlení nad biblickou zvěstí připomněl předseda ČS unie Mikuláš Pavlík význam a smysl obřadu ordinace kazatelů v církvi adventistů a na příběhu Mojžíše pak ilustroval, jak Hospodin povolává své služebníky, které pověřuje vedením svého lidu. Během bohoslužby zněly také duchovní písně a instrumentální skladby. Po skončení dopoledního shromáždění měli všichni přítomní příležitost sdílet se v přilehlých prostorách u připraveného občerstvení.

Druhý letošní čtvrtletník Sedmička je ke stažení

Sborový čtvrtletník Sedmička, ve kterém najdete kromě rozpisu sborových služebností na následující tři měsíce také informace o proběhlých i nadcházejících událostech církve nebo další zamyšlení z Bible, si můžete stáhnout opět ve formátu PDF: Sedmička 2018-02.pdf.

Dokument o adventistovi Janu Fillovi v České televizi

V cyklu Paměťová stopa uvedla Česká televize dokumentární svědectví Jana Filly, kterého komunisté věznili a vyslýchali v roce 1955 v Brně na Špilberku. Jeho proviněním byla příslušnost k tehdy zakázané Církvi adventistů sedmého dne a věrnost svému svědomí a biblickým zásadám, na základě kterých odmítal vojenskou službu se zbraní a přísahu, že bude hájit socialismus do posledního dechu. Po odsouzení strávil Jan Filla 15 měsíců v krušnohorských uranových lágrech a až do důchodu pak mohl pracovat pouze v dělnických profesích. Celý dokument můžete shlédnout online v archivu ČT24