Pathfinder

Robinzonáda pod taktovkou Divokého Západu

„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval“ (1Tim. 4:7)

Robinzonada 2015Tak jsme zase po roce vyrazili na Robinzonádu. Tentokrát jsme se vypravili v menším počtu něž předchozí roky – Eliška, Anička, Martin, Terka, za to jsme ale nemuseli překonávat žádné velké vzdálenosti, protože letošní ročník byl pod vedením naší oblasti Divoký Západ a konal se v RS Máj v Plasech u Plzně.
Celou akcí nás provázelo téma Jarní olympiáda. Děti proto musely po příjezdu projít speciální „zdravotní kontrolou“, aby se potvrdilo, zda jsou schopné absolvovat náročný sportovní program.
Pak se představil olympijský výbor složený ze tří zdatných sportovců: Ondry, Honzy a Pavla, který celý víkend děti povzbuzoval, a také maskot her – bílý tygr. Pak přišlo na řadu jednotlivé představování týmů a jejich pokřiky. Olympiáda byla zahájena za zpěvu hymny Pathfinderu a olympijské hymny ,,Jsme jeden tým“ a poté zapálením olympijského ohně. Následovala první disciplína z olympijského 15-boje, při které si děti pořádně zaběhaly a také získali pár informací o českých olympionicích. Všem pořádně vyhládlo a tak byla v jídelně pořádně dlouhá fronta.
Večer nás poctil svou návštěvou pan Kverek, bývalý mistr České republiky ve vzpírání, který nám vyprávěl svůj životní příběh o tom, jak je důležité hrát fair play a o tom, jak doping může člověku zničit zdraví.
Ráno jsme začali malou rozcvičkou, při které děti sbírali indicie k rannímu zamyšlení s příběhem Jessieho Owense a Luz Longa, díky kterému jsme se mohli zamyslet nad první částí verše, který nás provázel celou olympiádou (2Tim 4:7) o tom, jak bojovat dobrý boj. A pak už jsme se vrhli na další úkoly 15 boje. Během dopoledne i odpoledne mohly děti poměřit své schopnosti v známých i méně známých disciplínách od lukostřelby, přes biblické znalosti až po lyžování na suchu.
Po večeři jsme se vydali do plaského kláštera, kde děti ještě před setměním čekala menší hra, díky které se mohly dozvědět něco málo z historie města i samotného kláštera. Pak nás čekalo zamyšlení nad další částí verše v klášterní kapli osvícené svíčkami, kde jsme si nemohli ujít příležitost vyzkoušet skvělou akustiku a zazpívali jsme k Boží chvále dvě písně.
Když jsme vyšli před klášter, dostal každý účastník louči jako symbol světla, kterým máme svítit ostatním lidem, a společně jsme v průvodu došli až do tábora.
V půlnoci na děti čekalo malé překvapení v podobě noční hry. Ačkoli byly děti unavené, s plným nasazením se vrhly do zápasu o vavřínové věnce a nedaly se zastrašit ani několika chytači.
V neděli po snídani a zamyšlením nad poslední částí olympijského verše čekal účastníky poslední úkol 15-boje – maraton formou štafety. Děti po oběhnutí jednoho kola předaly štafetový kolík s částí biblického olympijského verše dalšímu běžci, až se všichni prostřídali. Nakonec jsme se mohli pochválit za dobře odvedenou práci, protože po sečtení všech oběhnutých koleček všemi účastníky jsme skutečně uběhli maraton.
Ještě před obědem jsme společně vyhlásili vítěze celé olympiády a doplnili olympijský verš o zaslíbení, které čeká podle 2Tim 4:8 na všechny, kdo běží svým životem a vedou své každodenní boje s Bohem po boku. 1. Jarní olympiádu jsme slavnostně ukončili zpěvem hymny, sundáním vlajek a vypuštěním 20 holubic na důkaz míru, rovnosti a fair play, které je smyslem olympijských her.
Robinzonáda se vydařila nad veškerá očekávání. Kromě příjemných aktivit jsme měli jako oddíl radost i ze setkání s bývalým vedoucím našeho oddílu Pavlem Smolkou a celou jeho rodinkou.
Počasí nám i přes původní neveselé předpovědi přálo a my jsme moc rádi, že jsme mohli společně prožít olympiádu na vlastní kůži a odvést si domů nejen hezké ceny ale i spoustu krásných zážitků. Doufáme, že s Boží pomocí budeme dál bojovat dobrý boj víry a za rok se zase potkáme na Robinzonádě, tentokrát pod Východním větrem.

Za Baterky z Chebu
Pathfinderka Terka

Další mládežnický „Pokec“ v Karlových Varech

pokecMládežníci zvou opět na akci zvanou „Pokec“, která se uskuteční 1.11.2014 v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Karlových Varech (Plzeňská 49). Tentokrát bude jeho tématem umění. Program bude probíhat už od pátečního večera a úplný konec nastane až v neděli dopoledne. Hlavní program bude ovšem náplní sobotního dopoledne i odpoledne. Plakát s informacemi stahujte zde.

Mládežníci zvou na „Pokec“

Pozvánka na Pokec

Čištění lesa

lesV neděli 12. 5. 2013 se naše skupina ve složení Šimi, Vojta, Pavel a Petra, Dan a Terka vydala vyčistit les podél silnice směrem z Teplé na Mariánské Lázně. I přes nepřízeň počasí jsme se do toho tak pustili, že nám zachvíli došly pytle a museli jsme se jet zeptat do nedaleké hájenky, kde nám velice ochotně dali celou roli pytlů. Odpadu bylo tolik, že se nevešel ani do auta. Nechali jsme tam tedy to, co jsme neuvezli, a jeli se ohřát ke Slowíkům, kde jsme byli velice mile uvítáni. U nich jsme napsali paní starostce města Teplé a požádali jí o pomoc s odvezením odpadu po úklidu lesa. Paní starostka byla velmi ochotná a poděkovala nám za naší iniciativu. Do konce týdne už bylo vše odvezeno valníkem pryč z lesa.
Jsme rádi, že jsme se mohli takhle přičinit k ochraně přírody a určitě to někdy opět zopakujeme.

oddíl Baterky

Robinzonáda 2013

robinzonada2013O víkendu 3. až 5. května 2013 se pathfindeři z Chebského sboru účastnili akce s názvek „Robinzonáda – Jákob“.  Všichni jsme se moc těšili, a tak není divu, že v pátek odpoledne na nádraží v Mariánských Lázních nešlo přehlédnout skupinku složenou Terky, Elišky, Dana, Martina a Aničky nedočkavě vyhlížející vlak, ve kterém už jeli z Chebu Kačka, Danielka, Šimi a Pavel. Ve vlaku bylo opravdu veselo, protože společně s námi jeli také Varáci a Sokolováci.
Když jsme dorazili do rekreačního střediska Štědronín, museli jsme se jít zapsat a projít letištní kontrolou v „příletové hale“ Tel Avivu, hlavního města Izraele. Poté jsme se odebrali do pokojů na jedné z ubytoven, kde jsme si vybalili svá objemná zavazadla a chvíli si odpočinuli. Večer bylo oficiální zahájení Robinzonády se vztyčením pathfinderské vlajky a vlajky Jižního kříže. Následoval průchod všech badatelů tunelem času do dob Jákoba a také krátká, ale za to (pro některé z nás) náročná večerní hra. Nakonec jsme byli všichni rádi, když jsme leželi v postelích.
Ranní budíček vytáhl ospalce už v půl osmé. Ovšem někteří jako třeba kluci byli vzhůru už od šesti. Snídaně ve velké jídelně byla výtečná a dodala nám energii na celé dopoledne. To jsme strávili hrou, ve které jsme stejně jako Jákob bojovali o různá požehnání. Na konci hry každá skupinka obdržela kámen, na který jsme pak v neděli psali požehnání pro vylosovaný oddíl. Po obědě a malém poledním klidu jsme se pustili do hry, kterou jsme si brzy tak zalíbili, že jsme jí stihli zahrát s občasnými přestávkami kvůli děšti dvakrát. Všichni jsme se shodli na tom, že to byla nejlepší hra celé Robinzonády i přes to, že prověřila jak naši fyzickou zdatnost, tak logiku a počty. Díky ní jsme si mohli zkusit, jak se asi cítil Jákob na statku svého strýce Lábana. Náš tým byl v této hře natolik úspěšný, že vyhrál s desetibodovým náskokem. Po tvrdém boji nám ale tak vyhládlo, že jsme s chutí přivítali večeři. Při večerní hře jsme měli za úkol projít lesem až ke svému vedoucímu a cestou při střetu s andělem (pomocní vedoucí a rádci) vyhrát ve hře káme-nůžky-papír a tím získat požehnání. Pak se všichni shormáždili okolo slavnostního ohně u kterého někteří z nás se svíčkou v ruce a s druhou rukou na Bibli přede všemi složili slib Pathfindera. Následovala hygiena a uložení ke spánku, který jsme všichni po dlouhém dni přivítali.
V neděli ráno jsme už poněkud méně energicky než předchozí den vylezli z postelí a vydali se na dalekou cestu k hradu Zvíkov, který měl představovat Ezauovu pevnost. Na jednom z nádvoří se všechny týmy sešly a vyměnili jsme si kameny s požehnáním. Náš oddíl dostal velice hezké požehnání od skupiny Východního větru, které si určitě vystavíme někde v klubovně. Pak jsme rychle odjeli autobusem zpět do Štědronína, kde jsme pobalili zbytek věcí, naobědvali se a u stožárů ukončili Robinzonádu sundáním vlajek za zpěvu hymny. Jižní kříž slavnostně předal štafetu dál, a tak se budeme těšit příští rok na Zlatém středu.
My jsme pak rychle nasedli do autobusu a odjeli na nádraží. Cesta zpátky nám utekla stejně rychle jako celý víkend. Domů jsme si ale vezli kromě kamene s požehnáním a originální placky s nápisem „Robinzonáda 2013“ spoustu hezkých vzpomínek a nezapomenutelních zážitků.

za oddíl Baterky
Pathfinderka Terka