Po dlouhé nemoci zemřela v pondělí 14. 1. 2019 členka našeho chebského společenství, sestra Heda Vurčíková. Máme ale naději, že podle slov Žalmu 68 (v. 21) náš i její „Bůh je Bohem, jenž nás zachraňuje. Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti.“ Loučíme se tedy jen do okamžiku vzkříšení. Obřad rozloučení se sestrou Vurčíkovou proběhne v úterý 22. 1. 2019 od 13:00 ve smuteční obřadní síni v Mariánských Lázních.