Přejeme vám Hospodinovu milost pro celý rok 2019 a zveme vás srdečně na novoroční shromáždění, které proběhne v našem sboru v sobotu 5. 1. 2019 – od 11:15 se speciálním programem zahrnujícím i rozdávání novoročních biblických veršů. Současně vám nabízíme ke stažení také nové číslo našeho sborového čtvrtletníku Sedmička, kde najdete mimo jiné veškeré podstatné aktuality ze života naší církve i sborového společenství.