oridnace2016V sobotu 26. 11. 2016 jsme prožili společné okrskové shromáždění v Karlových Varech, při kterém byl slavnostně ordinován do plné kazatelské služby kazatel Martin Lindtner. Obřad ordinace proběhl za účasti zástupců vedení Česko-slovenské unie a Českého sdružení církve adventistů sedmého dne. Kázáním z Bible sloužil předseda unie M. Pavlík, který připomněl příběh o povolání učedníka Petra do pastýřské služby vzkříšeným Ježíšem zaznamenaný ve 21. kapitole Janova evangelia. Sobotního shromáždění se kromě domácích zúčastnili také členové sborů církve adventistů ze Sokolova a Chebu. Fotogalerii ze sobotního společenství si můžete prohlédnout zde.