I v letošním roce jsme otevřeli prostory Společenského centra Sedmička pro návštěvníky a poutníky během noci kostelů. Kromě získání razítka do Pasu poutníka mohl každý z téměř 50 návštěvníků shlédnout podle vlastního zvážení prezentované videoukázky filmu Evangeluum podle Matouše a krátké videospoty o činnosti církve adventistů v ČR i v zahraničí.