Job plakatekZveme vás na výstavu fotografií Jana Šibíka JOBOVA ZVĚST. Projekt nabízí konfrontaci starověkých textů s moderním médiem fotografie. Nabízí také konfrontaci současného člověka s věčnými otázkami života. Proč je na světě tolik bolesti, utrpení a nespravedlnosti? Proč je kolem nás i v nás tolik zla? Proč s tím Bůh něco neudělá? Proč by měl člověk usilovat o dobro? Má život vůbec smysl? Starozákonní Kniha Job tyto otázky klade obzvlášť palčivě a naléhavě. Dnes, o 3000 let později, je svou tvorbou podobně naléhavě klade také přední český fotoreportér Jan Šibík.
Výstava se koná od 4. do 28. dubna 2016 v prostorách společenského centra Vinice Cheb v Mánesově ulici 7. Otevírací hodiny: Pondělí 16:00-19:00, Čtvrtek 16:00-19:00, Sobota 14:00-16:00. Po telefonické domluvě je možné navštívit výstavu i v jiných hodinách. Pro školy nabízíme možnost prohlídky dopoledne. Kontakt: 736541998, martinlindtner@seznam.cz. Vstupné dobrovolné.

Doprovodný program (místo konání Mánesova 7, Cheb):
4. dubna v 18:00Vernisáž výstavy
5. dubna v 18:00Divadlo Dagmar: Odjezd z konce světa (hra Aleny Zemančíkové o skupince posledních odsouvaných Němců na rozbombardovaném chebském nádraží v prosinci 1945)
11. dubna v 18:00Job východní Evropy na konci 20. století (přednáška Rudolfa Reitze, bývalého ředitele humanitární organizace ADRA, který působil na Balkáně během války v Jugoslávii)
18. dubna v 18:00Jobův hlas z Terezína (hudebně-poetický večer manželů Lindtnerových, zazní básně židovských básníků, kteří prošli Terezínem, za doprovodu klasické kytary absolventa JAMU Martina Lindtnera)
25. dubna v 18:00Jobův příběh ve Starém zákoně (přednáška doc. Mgr. Jiřího Beneše Th.D., vedoucí Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze)

Více informací o projektu výstavy najdete na www.jobovazvest.cz