pesachV pátek 3. dubna v podvečer jsme v našem společenství prožili netradiční Večeři Páně. Nesešlo se nás kolem stolu mnoho, ale přesto jsme mohli prožít silnou připomínku poslední večeře Ježíše Krista s jeho učedníky – samozřejmě včetně lámání nekvašených chlebů a podávání kalicha s vínem. Při tomto obřadu nás hostil vysvěcený kazatel B. Zámečník společně s naším sborovým kazatelem M. Lindtnerem.