Biomimikry Dubnové Ekokio vám 25. 4. 2012 od 17:00 nabídne další dva zajímavé a oceněné filmy:

Divocí výrostci – O zahradních pirátech a bylinkových čarodějkách

Spojuje je hluboká láska k přírodě a nadšení pro divoké zahrady. Marianne Frielingsdorfová má zahradu s více než 600 různými bylinami a doma v regionu Bergisches Land si získala pověst moudré bylinkářky. Kezban Basolová a její rodina se věnují svojí zeleninové zahradě na neobdělávané půdě. Zahradníci partyzáni kladou po celém Bochumu semínkové bomby v boji za zelenější město.

Biomimikry – Inspirace přírodou

Můžeme z adaptability živočichů a rostlin vyčíst informace, které by přispěly k udržitelnosti našeho vlastního světa? „Před zahájením stavby jsme se nejdříve zamysleli na tím, co nám o životě může napovědět místo samotné, protože my jistě nejsme prvními, kdo zde žili. Nespočet živých organismů zde přežíval celé věky. Zeptejme se tedy právě jich, jaké mechanismy používaly k vytápění, k větrání, jak se ochlazovaly, jakých materiálů využívaly.“