Dokument Gunnara Reimanna představuje konflikty, ke kterým dochází příliš rychlou urbanizací světové populace. Vesnice ve své důležité funkci pro společnost a zachování tradice upadají. Snímek Ztracená vesnice portrétuje jednoduchost a krásu života vesničanů a farmářů a soustředí se na jejich hodnoty, které se postupně vytrácejí. Tento film odhaluje nevyhnutelné spojení nových témat ekonomie, ekologie a sociologie s mizícím jednoduchým životním stylem. Ztracená vesnice není pouze příběhem jedné vesnice nebo jednoho vesničana, ale příběhem 500 tisíc vesnic v Indii a milionů vsí na celém světě.